• Accessoires
  • Recepten
  • Support

Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt The Bastard geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

The Bastard respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij The Bastard. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van the Bastard mag worden gekopieerd. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.